Sponzoři

Tvorba těchto stránek není zadarmo. To samé platí i o některých strojích, které zde vystavuji na odiv světu. Nejde ani tak o pořizovací ceny, které jsou ve většině případů zanedbatelné, ale o náklady spojené s zprovozněním těchto strojů, které dalece převyšují jejich hodnotu. Každý, kdo finančně přispěje na chod tohoto webu a případně i mého koníčka, zde bude odpovídajícím způsobem zvěčněn podle toho, jak moc přispěl.

Momentálně zde nikdo není. Pravděpodobně tento webík navštěvují samí chudí lidé a boti 🙁


Barevné odlišení uživatelů dle výše příspěvku:

1 Kč – 49 Kč 50 Kč – 99 Kč 100 Kč – 199 Kč 200 Kč – 299 Kč 300 Kč – 399 Kč  400 Kč – 499 Kč 500 Kč a více.