Vítejte – Welcome

(CZ): Tato stránka je pouze rozcestník k mým projektům, kterými se zabývám. Aktuálně zde můžete nalézt několik odkazů, z nichž některé zatím vedou na weby, jimž se nikdo nevěnuje. Důvodem je má lenost cokoliv dělat 🙂 Ne, není tomu tak, jen prostě není čas starat se o všechny projekty najednou. Veškerý můj čas zabere práce a šrotiště. Minecraft server bude znovu obnoven, až se mi podaří vyřešit problémy s hardwarem. A co se týče trackeru, pokusím se nějaký obsah nahrát v co nejbližší době.

 

(EN): This page is only a cross-reference to my projects I deal with. Currently, you can find some links here, some of which are still leading to sites that no one is interested in. The reason is laziness to do anything 🙂 No, it’s not the case, it’s just not the time to look after all the projects at once. All my time will take jobs and scrapbooks. The Minecraft server will be restored once I can resolve hardware issues. As for the tracker, I will try to upload some content as soon as possible.